Jsme nezávislá aliance NIS2READY

Kybernetická bezpečnost má pro firmy a veřejný sektor klíčový význam z ekonomických, právních i reputačních důvodů. Směrnice NIS2 zavádí osobní odpovědnost vedoucích pracovníků, čímž tento význam posiluje. Jako aliance se snažíme reagovat na složitost problematiky a nejistotu, kterou mohou odpovědné osoby pociťovat při hledání kvalitních a finančně efektivních řešení pro kybernetickou bezpečnost firem. 

Naše cíle

Zvýšení povědomí a informovanosti o směrnici NIS2 a nZKB

Tento cíl je veřejněprospěšný.
Děláme ho bez nároku na jakýkoliv honorář.

Individuální pomoc firmám s řešením kyberbezpečnosti

Placená služba, ke které však
pomáháme získat finance z dotací EU.

Naši členové

Líbí se vám naš přístup a chtěli byste se stát partnerem? Napište nám

Memorandum Aliance

Naše aliance vznikla propojením několika společností sdílejících přesvědčení, že kybernetická bezpečnost je mimořádně důležitáa NIS2/nZKB představují krok správným směrem. Náš cíl je pomáhat. 

Naše znalosti sdílíme srozumitelným způsobem, zvyšujeme povědomíveřejnosti o této problematice a bojujeme proti dezinformacím. 

Naším cílem je poskytnout klientům kvalitní profesionální služby za optimální ceny a skutečně jim tak pomoci připravit se na výzvy spojené s implementací NIS2/nZKB. 

Naše aliance je plně nezávislá a nenutí klienty k výhradnímu využívání produktů a služeb jejích členů. Rádi budeme spolupracovat s vašimi existujícími dodavateli. 

Kontakty pro média

Pravidelně tvoříme obsah, abychom zvýšili povědomí o nZKB/NIS2 a předcházeli šíření dezinformací o tomto tématu.  
 

Dokážeme poskytnout celou řadu expertů z právní, procesní, technické i dotační oblasti. 
Potřebujete pomoci se zodpovězením dotazů pro články nebo reportáže? Obraťte se na nás. 

 

media@nis2ready.cz
+420 721 445 944