Naše služby

Aliance NIS2READY je zde pro vás zejména pro konzultace. Nad rámec našich informačních služeb můžete využít služeb ověřených partnerů, kteří poskytují také placenou formu individuální podpory v přípravě na NIS2.

Zjistíme, jestli Vám na projekt přispěje Evropská Unie

Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

Dotační audit a žádost o dotaci

Zjistíme, jestli má Vaše společnost nárok na dotaci na přípravu k součinnosti se směrnicí NIS2. Následně zajistíme podání žádosti. V případě B2G je možné tento krok udělat i zpětně. Následující kroky níže jsou možné i bez dotace.

Poskytuje partner: enovation

Identifikujeme oblasti, kde Vám
to v kyberbezpečnosti zadrhává

Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

Compliance Management

Prvním krokem k dosažení NIS 2 shody je řízení compliance. To zahrnuje vyhodnocení a aktualizaci interních procesů a politik, aby odpovídaly novým požadavkům. Compliance Management může obsahovat:

 1. Vzdělávání Top Managementu 
 2. Sebeurčovací proces nZKB 
 3. Politiku organizační bezpečnosti
 4. Nadnárodní politiku korporace
 5. Zahrnutí cybersecurity do řízení organizace
 6. Politiku systému řízení bezpečnosti informací
 7. Ostatní povinnosti dle par. 5 návrhů vyhlášek o kybernetické bezpečnosti

Poskytují partneři: KPMG, Alef Nula, eLegal

Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

GAP analýza

Dalším krokem je provedení analýzy mezery (GAP Analysis). Tato analýza identifikuje rozdíly mezi stávajícím stavem bezpečnosti a požadavky NIS 2.

  Poskytují partneři: KPMG, eLegal

  Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

  Stanovení politiky systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

  Dalším krokem je stanovení politiky systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Tato politika by měla jasně definovat vaše závazky a postupy pro zajištění bezpečnosti informací v souladu s NIS 2.

   Poskytují partneři: KPMG, Alef Nula, eLegal

   Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

   Analýza aktiv

   Tato analýza pomáhá identifikovat důležitá informační aktiva ve vaší organizaci a určit jejich hodnotu
   a citlivost, což je klíčové pro správné zabezpečení podle NIS 2.

    Poskytují partneři: KPMG, Alef Nula

    Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

    Analýza rizik a penetrační testy

    Po analýze aktiv následuje analýza rizik, kde se identifikují potenciální bezpečnostní rizika. Poté provádíme penetrační testy, které testují zranitelnosti systémů a infrastruktury, abychom je mohli lépe zabezpečit. Právní partneři zajistí audit smluvních vztahů s klíčovými dodavateli, zákazníky a zaměstnanci a z toho vyplývajících rizik.

     Poskytují partneři: KPMG, Alef Nula, eLegal

     Společně to opravíme a zkontrolujeme, že to funguje správně

     Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

     Ošetření rizik

     Zde se vyvinou strategie a opatření k minimalizaci a řízení těchto rizik tak, aby byla zachována bezpečnost informačních aktiv v souladu s NIS 2. Právní partneři zajistí v části revize a dodatků stávajících smluv.

      Poskytují partneři: Alef Nula, SOITRON, eLegal

      Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

      Implementace opatření

      Proces zahrnuje provádění konkrétních bezpečnostních kroků a technických úprav, které byly navrženy během předchozích kroků, aby se zajistila shoda s NIS 2. Právní a konzultační partneři zajistí přípravu soukromých výběrových řízení nebo veřejných zakázek, přípravu smluvní dokumentace pro pořizované vybavení nebo SW a školení TOP managmentu a zaměstnanců.

       Poskytují partneři: Alef Nula, SOITRON, CISCO, eLegal

       Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

       Opětovný audit ISMS a Quality Assurance

       Tento proces kontroluje, zda jsou všechny bezpečnostní opatření a politiky implementovány
       a dodržovány v souladu s NIS 2 a standardy bezpečnosti.

        Poskytují partneři: KPMG, Alef Nula

        Po projektu Vás v tom zajisté nenecháme!

        Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

        Vyplacení dotace a následný monitoring

        Po úspěšném dokončení projektu Vám pomůžeme s přípravou žádosti o platbu a veškerou administrativou spojenou s udržitelností projektu.

         Poskytují partneři: enovation

         Evropská vlajka EU se vznáší ve větru. Dotace.

         Řízení ISMS – SOC

         Dalším krokem je řízení ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací) a SOC (Centrum operativního zabezpečení). Tento krok zahrnuje pravidelné monitorování a aktualizaci bezpečnostních opatření
         a reakci na aktuální hrozby a události, abyste udrželi bezpečnost v souladu s NIS 2.

          Poskytují partneři: KPMG, Alef Nula, SOITRON

          Výhody spolupráce s Aliancí NIS2READY

          Šířka poskytovaných služeb

          Šest partnerů aliance vám dokáže pomoci jak procesně, technicky, právně i dotačně. To nedokáže žádná jednotlivá firma.

          Single Point of Contact

          I když bude projekt obsahovat několik oblastí a partnerů, Vy
          se můžete rozhodnout, že chcete využít služby SPOC
          a komunikovat pouze s jednou
          z firem, jako primárním dodavatelem.

          Nezávislost aliance

          Nejste povinni spolupracovat pouze s partnery aliance. Pro každou část si můžete vybrat jinou / vlastní společnost. Partneři aliance nemají garanci spolupráce na projektech.

          Výrazně nižší náklady 

          Partneři dobře vědí, jak spolupracovat, aby byl projekt úspěšný a rychlý, a tedy levnější. Na projekt Vám pomůžeme zajistit dotace z Evropské Unie.

          Pomůžeme vám?

          Stačí se nám ozvat a hned se do toho spolu pustíme