Indikativní výsledek testu

Nebylo zadané žádné IČO pro kontrolu.

Zkontrolovat IČO

Přidejte se na naše online i offline semináře:

Dotační možnosti pro přípravu na NIS2/nZKB

🖥️ Hybridní event (online i offline)
📍 CISCO Praha + Webex
📅 11/1/2024
🕤 09:00 – 13:00

🚀 Uvolněná konverzace o tom, jak využít příležitostí na finanční podporu cybersecurity projektů #dotace #EU #CFO