Podmínky užití

Jsme rádi, že tu jste.
Používáním webu souhlasíte s následujícími podmínkami.

Právě čtete podmínky (“Podmínky„) pro používání služeb a webové stránky NIS2READY Aliance („Web„). Web provozuje společnost Oppido Technologies s.r.o., IČO: 08481181, se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 319604 („Společnost“ nebo “my”). Používáním Webu souhlasíte s následujícími Podmínkami:

 1. Přijetí Podmínek

Používáním Webu souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte dál tento Web.

 1. Používání Webu

Vlastní užívání Webu je bezplatné. Hradíte tak pouze případné náklady na internetové připojení či jiné náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku. Tyto náklady se nijak neliší od standardní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení. 

Veškerá práva k Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení Webu, textů, fotek, grafik, ochranných známek a dalšího obsahu a prvků, náleží Společnosti. Jakékoli neoprávněné užití těchto materiálů může vést k právním krokům. 

Obsah Webu (zejména rozvržení Webu, textů, fotky, grafika a další obsah či prvky) je chráněn autorským právem nás i třetích osob. Stejně tak je chráněn i dalšími právy duševního vlastnictví. Z toho důvodu vás prosíme, abyste zejména:

 1. nezasahovali do jakéhokoliv obsahu na Webu, včetně kopírování či stahování;
 2. vzali na vědomí, že máme oprávnění jakýkoliv nahraný obsah smazat a o takovém postupu vás nemusíme nijak informovat;
 3. nezasahovali nebo se nesnažili zasahovat do běžného provozu Webu, a to včetně jakýchkoliv hackerských útoků, přenosu velkého objemu dat nebo jakýchkoliv jiných aktivit, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu, na které je Web vystavěn;
 4. nepoužívali automatické/automatizované nástroje pro přístup k Webu či jeho databázím. 

V případě porušení (i důvodného podezření na porušení) Podmínek máme právo omezit či přerušit váš přístup k Webu i bez předchozího oznámení. Za to nemáme povinnost vám hradit jakékoliv ztráty, které vám v souvislosti s našimi kroky potenciálně vznikly/vzniknou. Máme právo vymáhat nároky, které z porušení Podmínek či obecně závazných právních předpisů plynou, a to včetně náhrady škody. 

 1. Informace na Webu

Veškeré informace uvedené na Webu slouží pro informační účely. Společnost nezaručuje přesnost, úplnost nebo aktuálnost těchto informací. Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku používání informací na Webu.

 1. Omezení odpovědnosti

Neneseme odpovědnost za žádné škody, včetně ztráty dat, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním Webu. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 

 1. Ochrana osobních údajů

Všechny informace, které nám sdělíte jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč a jak to děláme, se můžete dočíst zde

 1. Kontaktní údaje

Kdykoli nás můžete kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:

   Oppido Technologies s.r.o.

   Adresa: Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4

   Email: info@nis2ready.cz

   Telefon: +420 721 445 944

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a jejich znění můžeme měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najdete vždy na Webu. V případě, že s novým zněním Podmínek nebudete souhlasit, prosíme, přestaňte Web užívat. 

Nijak nezaručujeme nepřetržitý provoz Webu ani jeho nezávadnost a bezpečnost. 

Vyhrazujeme si právo na chyby v psaní a počtech, jakož i uvedení jiných nesprávných informací. 

Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web nebo jeho část bez našeho souhlasu. 

V Praze dne 1.11.2023