Pravidla ochrany osobních údajů

O Vaše osobní údaje se staráme s maximální péčí. Tady je více informací.

Právě čtete zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) Oppido Technologies s.r.o., IČO: 084 81 181, se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 319604 („my“). Jsme specialisté na vývoj a kybernetickou bezpečnost a provozujeme webové stránky nis2ready.cz („Web“).

Vaše soukormí je pro nás důležité, a proto jsme pro vás připravili tyto Zásady, abychom vás informovali o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jak s nimi pracujeme. Dozvíte se zde, proč a jak můžeme s vašimi údaji nakládat, když navštívíte náš Web, poptáte u nás služby nebo se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím formuláře na Webu. Část Zásad jsme věnovali také cookies a tomu, jak s nimi pracujeme. Závěrem se dozvíte, jaká máte práva týkající se vašich osobních údajů.

Pokud máte ke zpracování vašich osobních údajů dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím těchto osobních údajů:

 •   Adresa: Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4
 •   E-mail:  info@nis2ready.cz
 •   Telefon: +420721445944

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely zpracování osobních údajů a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem vašich osobních údajů jsme tedy v tomto případě my.

Kdo další má k vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Aby náš Web fungoval co nejlépe a my i naši partneři a dodavatelé vám mohli poskytovat co nejlepší služby, zapojujeme do zpracování vašich osobních údajů také další subjekty. V rámci toho může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů.

O své osobní údaje se ale nemusíte bát, naši dodavatelé se totiž stávají tzv. zpracovateli osobních údajů a s vašimi údaji mohou nakládat jen v rámci činností a služeb, které nám poskytují. Vaše osobní údaje tedy kromě nás mohou zpracovávat i tyto subjekty:

 1. Google Ireland Ltd.;
 2. Meta Platforms Inc.;
 3. LinkedIn Corportain;
 4. HubSpot Ireland Ltd.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat mezinárodním organizacím ani do zemí mimo Evropskou unii.

Jak vaše osobní údaje získáváme?

Některé osobní údaje nám poskytnete sami prostřednictvím Webu (např. prostřednictvím kontaktního formuláře), e-mailové komunikace, nebo pokud spolu uzavíráme smlouvu. Vaše osobní údaje můžeme také získat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí jako je obchodní nebo živnostenský rejstřík (např. pro vystavování faktur nebo kontroly správnosti informací).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – ty slouží k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno a příjmení, datum narození, pokud bude uvedeno, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo našeho kontaktního formuláře při komunikaci s námi, obsah naší komunikace, údaje o smlouvách, které spolu uzavřeme;
 4. fakturační a bankovní údaje – jde hlavně o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;
 5. cookies – jde o měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků.

 

V případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu, vám můžeme posílat newslettery po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@nis2ready.cz. To nám umožňuje náš oprávněný zájem.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o naše služby, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme hned z několika důvodů. Každý z těchto důvodů však musí být povolen právními předpisy.

My zpracováváme vaše osobní údaje na základě těchto důvodů:

 1. Plnění smlouvy nebo jednání před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout naše služby, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně poptávky i smlouvy.
 2. Ochrana našich oprávněných zájmů – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme přizpůsobovat nabídku přímo vašim potřebám, posílat vám naše newslettery anebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.
 3. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů – vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být také vaše osobní údaje.
 4. Dáváte nám k tomu souhlas – v některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem na info@nis2ready.cz. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem, nebo nám tak přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu trvání smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu, není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budeme zpracovávat po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů uchováváme po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším klientem nebo jste nám udělili souhlas k zasílání newsletteru, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu.

Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo zákon.

Jak je to s cookies?

Pro správné fungování Webu využíváme cookies. Jedná se o malé textové soubory, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv Webu. Cookies rozdělujeme na nezbytné, funkční, analytické a marketingové.

Základní (technické) cookies jsou potřebné pro to, aby vám Web vůbec fungoval, abyste mohli využívat naše služby a abychom s vámi případně mohli uzavřít smlouvu. Protože jsou nezbytné pro fungování Webu a poskytování našich služeb, nemusíte s nimi souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.

Preferenční cookies nám umožňují přizpůsobit obsah Webu tak, aby odpovídal vašim potřebám a zájmům. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. K jejich využití potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Kdykoliv později je můžete odmítnout, kliknutím na nastavení cookies v levém spodním rohu obrazovky.

Statistické cookies slouží k sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Webu i to, odkud jste se na něj dostali. I k použití těchto cookies potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. I ty můžete kdykoliv odmítnout, kliknutím na nastavení cookies v levém spodním rohu obrazovky.

Marketingové cookies Umožňují nám přizpůsobovat nabídku našich služeb vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet služby prostřednictvím cílené reklamy včetně nástrojů třetích stran. K tomu ale opět potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Odmítnutí pak případně můžete provést kliknutím na nastavení cookies v levém spodním rohu obrazovky.

Jaké konkrétní cookies využíváme?

Typ cookie

Jak se jmenuje?

K čemu slouží?

Za jak dlouho se maže?

Kdo k ní má kromě nás přístup?

Analytická

_clsk

Spojuje zobrazení stránky uživatelem do jedné session.

48 hodin

clarity.microsoft.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným individuálním rozhodováním?

Nebudeme provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Můžete po nás například požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.

Můžete po nás požadovat též opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.

Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.

Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte i právo podat námitku, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo na e-mail info@nis2ready.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, nám kdykoliv napište a my vám co možná nejdřív odpovíme. 

Jak je to se změnami Zásad?

Podle našeho uvážení můžeme Zásady také změnit. Jeho dalším používáním po změnách těchto Zásad bude považováno za souhlas s novou verzí Zásad. Pokud ale provedeme změnu, která má významný dopad na vaše práva (např. změna zákonného důvodu zpracování), požádáme vás o opětovný souhlas se změněnými Zásadami.

 

Aby bylo jasno, tyto Zásady platí od 1/11/2023.