Pravidla ochrany osobních údajů

O Vaše osobní údaje se staráme s maximální péčí. Tady je více informací.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

nis2ready.cz („Web“) 

Právě čtete zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) aliance, která se skládá z několika subjektů zaměřujících se na kybernetickou bezpečnost. Provozovatelem webu je Oppido Technologies s.r.o., IČO: 084 81 181, se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 319604 („Provozovatel Webu“). 

Tento Web slouží ke zvyšování všeobecného povědomí o kybernetické bezpečnosti, směrnici NIS2 a pomáhá firmám nalézat efektivní řešení kybernetické bezpečnosti.

Kromě Provozovatele Webu se na činnostech spojených s Webem podílí i další subjekty, které jsou rovněž správci vašich osobních údajů. Konkrétně jde o: 

 • CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o., IČO: 639 79 462, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, adresa: https://privacyrequest.cisco.com/, informace o zpracování osobních údajů najdete zde,
 • ALEF NULA,a.s., IČO: 618 58 579, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, e-mail: cz-recepce@alef.com, informace o zpracování osobních údajů najdete zde,
 • SOITRON s.r.o., IČO: 272 70 599, se sídlem Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5, e-mail: info@soitron.cz, informace o zpracování osobních údajů najdete zde,
 • enovation s.r.o., IČO: 279 09 751, se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, e-mail: enovation@enovation.cz, informace o zpracování osobních údajů najdete zde,
 • eLegal advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 031 53 398, se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, e-mail: napistenam@elegal.cz, informace o zpracování osobních údajů najdete zde,
 • KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 005 53 115, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, e-mail: kpmg@kpmg.cz, informace o zpracování osobních údajů najdete zde

Všichni správci dohromady si v těchto Zásadách pro zjednodušení říkáme Aliance („Aliance” nebo „my“). 

Pokud se rozhodnete spolupracovat s některým ze členů Aliance, řídí se zpracování osobních údajů informacemi o zpracování osobních údajů příslušného člena Aliance. 

Vaše soukromí je pro nás důležité, a proto jsme pro vás připravili tyto Zásady, abychom vás informovali o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jak s nimi pracujeme. Dozvíte se zde, proč a jak můžeme s vašimi údaji nakládat, když navštívíte náš Web, poptáte služby nebo se registrujete na některou z našich akcí, přihlásíte se k odběru obchodních sdělení nebo se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím formuláře na Webu. Část Zásad jsme věnovali také cookies a tomu, jak s nimi Provozovatel Webu pracuje. Závěrem se dozvíte, jaká máte práva týkající se vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Pokud máte ke zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s provozem Webu dotazy, neváhejte kontaktovat Provozovatele Webu e-mailem na: info@nis2ready.cz

 

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely zpracování osobních údajů a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správci vašich osobních údajů jsou tedy v tomto případě jednotliví členové Aliance.

Kdo další má k vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Aby náš Web fungoval co nejlépe a Aliance i naši dodavatelé vám mohli poskytovat co nejlepší služby, zapojujeme do zpracování vašich osobních údajů také další subjekty. V rámci toho může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů.

O své osobní údaje se ale nemusíte bát, naši dodavatelé se totiž stávají tzv. zpracovateli osobních údajů a s vašimi údaji mohou nakládat jen v rámci činností a služeb, které nám poskytují. Vaše osobní údaje tedy kromě nás mohou zpracovávat i tyto subjekty:

 • poskytovatel softwaru pro řízení komunikace s potencionálními klienty, společnost HubSpot,

 

Vaše osobní údaje nebudeme předávat jiným mezinárodním organizacím ani do zemí mimo Evropskou unii.

Jak vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje nám poskytujete zpravidla sami prostřednictvím Webu (např. přes kontaktní formulář) či e-mailové komunikace. Vaše osobní údaje můžeme také získat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí jako je obchodní nebo živnostenský rejstřík (např. pro kontrolu správnosti informací).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – ty slouží k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno a příjmení, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo našeho kontaktního formuláře při komunikaci, obsah komunikace, informace o účasti na našich eventech;
 • cookies – jde o měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků.

V případě, že jste s některým členem Aliance uzavřeli smlouvu, vám může posílat obchodní sdělení i bez vašeho souhlasu, samozřejmě pokud to neodmítnete. To umožňuje tzv. oprávněný zájem. Vzhledem k tomu, že každý člen Aliance k obchodním sdělením  může mít nastavená jiná pravidla pro zpracování osobních údajů (samozřejmě v rámci možností Nařízení), vždy se doporučujeme seznámit i s informacemi o zpracování osobních údajů každého člena Aliance (viz výše). 

V případě, že uzavřete smlouvu s Provozovatelem Webu, může vám posílat obchodní sdělení po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v obchodním sdělení nebo zasláním e-mailu na info@nis2ready.cz. To umožňuje právě oprávněný zájem Provozovatele Webu.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o naše služby, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme hned z několika důvodů. Každý z těchto důvodů však musí být povolen právními předpisy.

My zpracováváme vaše osobní údaje na základě těchto důvodů:

 • Plnění smlouvy nebo jednání před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout naše služby, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně poptávky i smlouvy.
 • Ochrana našich oprávněných zájmů – vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme přizpůsobovat nabídku přímo vašim potřebám, posílat vám naše obchodní sdělení anebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.
 • Dáváte nám k tomu souhlas – v některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (např. k zasílání obchodních sdělení). Pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to především e-mailem na info@nis2ready.cz.  Ani po uplynutí doby, po kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem, nebo nám tak přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.  

Pokud si budete přát odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení specificky některého konkrétního člena Aliance, můžete to udělat přes následující adresy:

Společnost CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o., prostřednictvím: https://privacyrequest.cisco.com/ 

Společnost ALEF NULA,a.s., na e-mail: cz-recepce@alef.com,

Společnost SOITRON s.r.o., na e-mail: info@soitron.cz

Společnost enovation s.r.o., na e-mail: enovation@enovation.cz

Společnost eLegal advokátní kancelář, s.r.o., na e-mail: napistenam@elegal.cz

Společnost KPMG Česká republika, s.r.o., na e-mail: kpmg@kpmg.cz

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budeme zpracovávat po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Pokud jste naším klientem nebo jste nám udělili souhlas k zasílání obchodních sdělení, jsme oprávněni vám posílat naše obchodní sdělení po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v obchodním sdělení, nebo zasláním e-mailu.

Jak je to s cookies?

Pro správné fungování Webu využívá Provozovatel Webu cookies. Jedná se o malé textové soubory, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv Webu. Cookies se dělí na základní, preferenční, statistické a marketingové.

Základní (technické) cookies jsou potřebné pro to, aby vám Web vůbec fungoval a abyste mohli využívat naše služby. Protože jsou nezbytné pro fungování Webu a poskytování služeb Aliance, nemusíte s nimi souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.

Preferenční cookies umožňují přizpůsobit obsah Webu tak, aby odpovídal vašim potřebám a zájmům. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. K jejich využití potřebuje Provozovatel Webu váš souhlas, který mu můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Kdykoliv později je můžete odmítnout, a to prostřednictvím ozubeného kolečka nastavení v patičce Webu.

Statistické cookies slouží k sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sleduje Provozovatel Webu návštěvnost Webu i to, odkud jste se na něj dostali. I k použití těchto cookies potřebuje váš souhlas, který můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. I ty můžete kdykoliv odmítnout, a to prostřednictvím ozubeného kolečka nastavení v patičce Webu.

Marketingové cookies Umožňují přizpůsobovat nabídku služeb vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet služby prostřednictvím cílené reklamy včetně nástrojů třetích stran. K tomu ale opět potřebuje Provozovatel Webu váš souhlas, který můžete udělit prostřednictvím cookies lišty. Odmítnutí můžete provést opět prostřednictvím ozubeného kolečka nastavení v patičce Webu.

Jaké konkrétní cookies Provozovatel Webu využívá?

Typ cookie

Jak se jmenuje?

K čemu slouží?

Za jak dlouho se maže?

Kdo k ní má kromě Provozovatele Webu přístup?

Statistická

__hstc

obsahuje doménu, hubspotutk, počáteční časové razítko (první návštěva), poslední časové razítko (poslední návštěva), aktuální časové razítko (tato návštěva) a číslo relace (přírůstky pro každou následující relaci).

6 měsíců

HubSpot

Statistická

hubspotutk

sleduje identitu návštěvníka. Je předán HubSpotu při odeslání formuláře a použit při deduplikaci kontaktů.

6 měsíců

HubSpot

Statistická

__hssrc

 

Kdykoli HubSpot změní soubor cookie relace, tento soubor cookie se také nastaví, aby určil, zda návštěvník restartoval svůj prohlížeč.

Po jedné session

HubSpot

Statistická

__hssc

sleduje relace.

To se používá k určení, zda má HubSpot zvýšit číslo relace a časová razítka v souboru cookie __hstc.

Obsahuje doménu, viewCount (zvyšuje každé zobrazení stránky v relaci) a časové razítko zahájení relace.

30 minut

HubSpot

Preferenční

messagesUtk

se používá k rozpoznání návštěvníků, kteří s námi chatují prostřednictvím nástroje pro toky chatu. Pokud návštěvník opustí stránky dříve, než je přidán jako kontakt, bude mít tento soubor cookie přidružený ke svému prohlížeči.

6 měsíců

HubSpot

Nezbytná

CookieConsent

používá se k identifikaci Vašich cookie preferencí

 

 

Nezbytná

__cf_bm

Používá se k identifikace botů mezi návštevníkmi a tedy zvyšuje bezpečnost stránky

1 hodina

Nezbytná

_cfuvid

Používá se k tzv. Rate Limiting na webu a tedy zvyšuje bezpečnost stránky

Po jedné session

Marketingová

HUBLYTICS_EVENTS_53

Zbírá údaje o aktivitách návštevníků na webu

vytrvalý

HubSpot

Nezbytná

JSESSIONID

Cookie potřebná pro správné fungování J2EE aplikací HTTP protokolu

Po jedné session

Nezbytná

PHPSESSID

Cookie nezbytná pro správné fungování PHP requestů na webu

Po jedné session

Marketingová

__ptq.gif

Odešle marketingové platformě Hubspot data o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.

Po jedné session

HubSpot

Statistická

td

Analytická

_ga

Sbírá údaje o návštěvnosti a aktivitách na webu

730 dnů

Marketingová

bcookie,bscookie,li_sugr,

UserMatchHistory,

AnalyticsSyncHistory

Sbírá údaje o brosweri a návštevnícách webové stránky pro potřeby reklam na platformě LinkedIn

365 dní

 

Budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným individuálním rozhodováním?

Nebudeme provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.

Můžete po nás požadovat též opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.

Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.

Za určitých podmínek máte i právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci. 

Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte i právo podat námitku, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo na e-mail info@nis2ready.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Svá práva vůči společnosti CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. můžete uplatnit prostřednictvím https://privacyrequest.cisco.com/ 

Svá práva vůči společnosti ALEF NULA,a.s. můžete uplatnit e-mailem na: cz-recepce@alef.com

Svá práva vůči společnosti SOITRON s.r.o. můžete uplatnit e-mailem na: info@soitron.cz

Svá práva vůči společnosti enovation s.r.o. můžete uplatnit e-mailem na: enovation@enovation.cz

Svá práva vůči společnosti eLegal advokátní kancelář, s.r.o. můžete uplatnit e-mailem na: napistenam@elegal.cz.  

Svá práva vůči společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. můžete uplatnit e-mailem na: kpmg@kpmg.cz 

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv napište a my vám co možná nejdřív odpovíme. 

Jak je to se změnami Zásad?

Prosím, vezměte na vědomí, že podle našeho uvážení můžeme Zásady také změnit. Nová verze bude vždy vyvěšena na Webu. 

Změny informací o zpracování osobních údajů jednotlivých členů Aliance se řídí pravidly uvedenými pod odkazy výše v těchto Zásadách. 

Tyto Zásady platí od 1/11/2023.