Are you ready for nZKB/NIS2?

We are an independent alliance of companies that help businesses improve their cyber security. We will prepare you for the new Cyber Security Act and the NIS2 Directive.

Find out more →

Profesionál u počítače, symbolizující spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci aliance. Průzkum plnění NIS2 a iniciativ nZKB pro silnou digitální bezpečnost.

Alliance members

KPMG - Partner Aliance NIS2READY
Alef Nula - Partner Aliance NIS2READY
SOITRON - Partner Aliance NIS2READY
enovation - Partner Aliance NIS2READY
elegal - Partner Aliance NIS2READY
CISCO - Partner Aliance NIS2READY

What is NIS2 in brief?

NIS2 is a European legal framework that emphasizes increasing cyber security in organizations. It obliges EU member states chránit své informace
a kybernetickou infrastrukturu před hrozbami
introductionm security measures, monitoringm incidents and cooperation s kybernetickými úřady.
NIS2 je
key for correct setting a maintaining digital security.
 

NIS2 will be implemented in the Czech environment with helpand of the new Cyber Security Act, which should take effect in Q3 2024. 

Download the PDF version of the NIS2 guideline

Koho se směrnice NIS2 týká?

Odvětví směrnice NIS2

Companies that provide a service in at least one of the sectors defined by the directive,

Počet zaměstnanců dle směrnice NIS2

they employ
50 or more employees,

or

Obrat dle směrnice NIS2

dosahují ročního obratu alespoň 10 milionů EUR (cca 250 mil. korun),
či bilanční sumy.

Basic obligations according to the NIS2 directive

Audit IT bezpečnosti pro NIS2
Audit IT bezpečnosti pro NIS2

Independent audit of IT security

To comply with s nZKB/NIS 2 musíte identifikovat slabiny vašeho IT prostředí. Toho dosáhnete prostřednictvím GAP analýzy, analýzy politiky ISMS (systém řízení informační bezpečnosti), analýzy aktiv a rizik
and
graduating penetration tests. The audit must be carried out by an independent auditor and its results documented.
 

Implementace opatření pro NIS2

Implementation of security measures

Set a good one risk management strategy and make the necessary technical adjustments for ensuring safe the functioning of the company. This includes the preparation of contracts, the implementation of tenders and training managementat
and employee
at. Implementation is followed by a re-audit of the ISMS and quality assurance for authorization harmonyat with safety standards.
 

Implementace opatření pro NIS2
Řízení bezpečnosti pro NIS2
Řízení bezpečnosti pro NIS2

Long-term management of the security system

For the long-term management of the security system is need to manage ISMS and SOC (Cyber Security Oversight Center). Monitor and update regularly safetyCh measure and respond in time
on current threats and eventi. This is the only way to keep your company safe in accordance with nZKB and NIS2.
 

Komunikace s NÚKIB pro NIS2

Communication with the NÚKIB and CSIRT team

Companies have an obligation inform about all of them security NÚKIB incidents and their CSIRT team. Cooperation with NÚKIB and CSIRT it is key to protecting cyberspace and ensuring collective security. 

Komunikace s NÚKIB pro NIS2

Sanctions for non-compliance with nZKB/NIS2 guidelines

Finanční pokuta dle NIS2

A financial penalty of up to €10,000,000
(or 2 % of world turnover)

Nefinanční pokuta dle NIS

Disqualification from the post of statutory officer
or suspension of cybersecurity certification

Logo NIS2CHECKER
Logo NIS2CHECKER

Neváhejte a zkontrolujte si nyní, jestli Vaše společnost spadá pod směrnici NIS2 a nZKB.
Základní kontrola je plně anonymní. Údaje nejsou nikde uchovávany. Nikdo Vás nebude kontaktovat.

Join ours online and offline seminars: