shopping business money pay

Propojení NIS2 a DORA: harmonizace kybernetické bezpečnosti ve finančním sektoru

autor: | Lis 13, 2023 | Články

Směrnice Evropské unie o bezpečnosti sítí a informací 2 (NIS2) a zákon o digitální provozní odolnosti (DORA) tvoří propojený rámec pro posílení kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Tyto legislativní iniciativy fungují ruku v ruce a poskytují harmonizovaný přístup ke kybernetické bezpečnosti se zvláštním zaměřením na finanční sektor.

Hlavní cíle iniciativ DORA a NIS2

Cílem programu DORA, zaměřeného na finanční sektor, je zvýšit odolnost a kybernetickou bezpečnost digitální infrastruktury finančních institucí. Naproti tomu NIS2 stanovuje minimální požadavky na kybernetickou bezpečnost v různých odvětvích, včetně energetiky, dopravy a zdravotnictví.

Harmonizace pravidel a povinností

DORA a NIS2 se vzájemně doplňují a zajišťují koordinovaný a komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti. NIS2 nejen rozšiřuje svou působnost na střední a velké subjekty, ale také stanovuje minimální pravidla pro rámec kybernetické bezpečnosti. DORA pak stanoví konkrétní pravidla pro odolnost ve finančním sektoru.

Ochrana kritických subjektů a sektorů

Obě směrnice společně pokrývají odvětví, která jsou považována za klíčová pro ekonomiku a stabilitu Evropské unie. Toto spojení poskytuje vhled do společného úsilí o posílení bezpečnosti nejen ve finančním sektoru, ale také v odvětvích kritické infrastruktury.

Reakce na aktuální kybernetické hrozby

Vzhledem k nedávným kybernetickým hrozbám a incidentům, včetně pandemie a geopolitických konfliktů, je zřejmé, že kybernetická bezpečnost se stává klíčovým prvkem pro ochranu moderní společnosti. DORA a NIS2 představují reakci na současné výzvy a posilují ochranu kritických aktiv v digitálním prostoru.

Další předpisy a snahy o spolupráci

Kromě předpisů DORA a NIS2 probíhají snahy o spolupráci s cílem vytvořit robustní ekosystém kybernetické bezpečnosti. Integrace těchto směrnic s odvětvovými předpisy zajišťuje komplexní a jednotný přístup k řešení vyvíjejícího se kybernetického prostředí.

Citace čísel: Zvyšování kybernetické bezpečnosti

Jak bylo uvedeno v nedávných článcích, očekává se, že do října 2024 budou normy kybernetické bezpečnosti NIS2 zavedené členskými státy EU ovlivňovat více než 100 000 organizací. Rozšířená působnost normy NIS2, která zahrnuje odvětví, jako je výroba potravin, poštovní služby a výroba, zdůrazňuje naléhavost přijetí důkladných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Sladění NIS2 s právními předpisy pro jednotlivá odvětví, včetně DORA pro finanční sektor, navíc prokazuje závazek k právní jasnosti a soudržnosti. Vytvoření mechanismů, jako je Evropská síť kontaktních organizací pro kybernetické krize (EU-CyCLONe), podtrhuje odhodlání koordinovaně řídit rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty a krize.

Výhled do budoucna: Posílení kybernetické odolnosti

S tím, jak NIS2 vstupuje v platnost a členské státy pracují na začlenění jeho ustanovení, vytváří spolupráce mezi NIS2 a DORA předpoklady pro odolnější a bezpečnější digitální prostředí. Zaměření na harmonizaci, minimální pravidla a odvětvové předpisy odráží komplexní strategii pro řešení různých výzev, které představují kybernetické hrozby.

Závěrem lze říci, že propojená povaha NIS2 a DORA představuje proaktivní přístup ke kybernetické bezpečnosti, který řeší nejen specifické potřeby finančního sektoru, ale také přispívá k celkové kybernetické odolnosti Evropské unie. Tato nařízení spolu s iniciativami zaměřenými na spolupráci vytvářejí základ pro bezpečnou a odolnou digitální budoucnost.

Logo NIS2CHECKER
Logo NIS2CHECKER

Neváhejte a zkontrolujte si nyní, jestli Vaše společnost spadá pod směrnici NIS2 a nZKB.
Základní kontrola je plně anonymní. Údaje nejsou nikde uchovávany. Nikdo Vás nebude kontaktovat.

Mohlo by Vás zajímat